TERMENI SI CONDITII

Termeni și condiții privind accesarea Programului de reduceri/oferte/promoții prin intermediul platformei pluria
(„Termeni și Condiții”)
Prin intermediul platformei pluria, Pluria International S.A. acordă, în condițiile acestor Termeni și Condiții, acces la o platformă de reduceri/oferte/promoții oferite de diverși furnizori de produse/servicii, parteneri ai Pluria International S.A. („Partenerii”).
Termenii și Condițiile se completează cu prevederile specifice ale promoțiilor/ofertelor/reducerilor, stabilite de fiecare Partener, disponibile pe platforma pluria și/sau în magazinele/unitățile Partenerilor.
I. Utilizatorii
Programele de reduceri /oferte/promoții („Ofertele”) sunt disponibile prin intermediul platformei pluria persoanelor fizice care sunt salariați/colaboratori („Persoanele Eligibile”) ai clienților Pluria International S.A. (“Angajatorii”).
Persoanele Eligibile pot avea acces la Oferte prin instalarea aplicației pluria (pe dispozitive mobile (smartphone, laptop) sau fixe (desktop)) și crearea unui cont de utilizator pe platforma pluria. Urmare a instalării aplicației și creării contului, fiecare Persoană Eligibilă devine un utilizator (“Utilizatorul”) al platformei, prin intermediul căreia va putea accesa și beneficia de Oferte.
Fiecare Persoană Eligibilă nu poate avea decât cont prin intermediul căruia să acceseze Oferte, respectiv un Utilizator nu se poate conecta pe platformă decât prin intermediul unui singur cont.
Utilizatorii accesează contul (și Ofertele) prin intermediul numelui de utilizator și al parolei (configurată de utilizator); fiecare Utilizator este răspunzător pentru asigurarea confidențialității și securității acestor credențiale utilizate pentru accesarea contului și a Ofertelor.
Imaginile/fotografiile postate pe platformă/în aplicație/cont sunt exclusiv cu titlu de prezentare și nu constituie/oferă nicio garanție pentru identitatea produsului/serviciului cu imaginea/fotografia astfel postată.
II. Oferte
Utilizatorii vor putea accesa Ofertele pe durata și în limitele stabilite de către Angajatorii lor.
Ofertele (ex. valabilitate, tipuri de produse, cuantum reducere, etc.) sunt stabilite și configurate de către Parteneri. Fiecare Ofertă poate fi supusă și unor termeni și condiții suplimentare, stabilite de fiecare Partener, disponibile pe platforma pluria și/sau în magazinele/unitățile Partenerilor (“Termenii Specifici”).
Utilizatorul înțelege și acceptă să solicite, să cunoască și să respecte Termenii Specifici aferenți unei anumite Oferte, puși la dispoziție de către Partener, și înțelege și acceptă că pentru accesarea efectivă a reducerilor/promoțiilor aferente unei Oferte (în baza codurilor/vouchere-lor generate cu ajutorul aplicației/platformei) este necesară respectarea Termenilor Specifici aferenți.
Pluria International S.A. poate modifica oricând tipul/valabilitatea/conținutul Ofertelor prezente pe platformă (inclusiv poate elimina anumite Oferte), informând Utilizatorii în acest sens; informarea va conține și detalii privind valabilitatea voucherelor deja revendicate pentru o Ofertă care este eliminată/se suprapune cu o altă Ofertă.
Pluria International S.A. are libertatea de a decide Ofertele prezente pe platformă și în aplicație, fără ca Utilizatorul să fie îndreptățit la anumite oferte/reduceri/promoții de la anumiți parteneri pe care Utilizatorul îi solicită/recomandă a fi incluși în programul de Oferte decis de Pluria International S.A. Pentru evitarea oricărui dubiu, Pluria International S.A. nu oferă nicio garanție/nu se obligă să includă partenerii astfel solicitați/recomandați de către Utilizatori.
Pluria International S.A. nu răspunde pentru modificările efectuate de Parteneri și necomunicate de către aceștia prin Termenii Specifici sau în cadrul magazinelor/unităților Partenerilor, în privința Ofertelor și/sau condițiilor utilizării voucherelor/codurilor în rețelele de magazine/unități ale Partenerilor.
Reducerile/ofertele/promoțiile din cadrul Ofertelor nu se cumulează cu alte promoții/oferte/reduceri oferite în cadrul magazinelor/unităților Partenerilor, dacă nu se prevede expres altfel în Termenii Specifici.
III. Utilizarea voucherului/codului revendicat
Reducerile/promoțiile/ofertele aferente unei Oferte sunt disponibile pe baza codurilor (vouchere-lor) generate cu ajutorul platformei pluria.
Un Utilizator poate avea acces la codul (voucher-ul) aferent unei Oferte prin revendicarea acestuia în contul său de pe platformă. În funcție de Termenii Specifici, unele Oferte se epuizează la prima revendicare a codului (voucher-ului) aferent, iar alte Oferte sunt disponibile ori de câte ori se revendică codul (voucher-ul) aferent de către Utilizator.
Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că pentru achiziționarea aceluiași produs/serviciu al Partenerului, sau la aceeași achiziție de produse/servicii ale Partenerului (pe același bon) Utilizatorul nu poate cumula mai multe vouchere/coduri.
Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Utilizatorul înțelege și acceptă că voucherele/codurile generate de aplicație/platformă nu dau dreptul la primirea contravalorii acestora în bani.
Voucherele/codurile revendicate de Utilizator vor putea fi utilizate numai în cadrul magazinelor/unităților Partenerilor; Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că reprezentanții magazinului/unității în care se dorește utilizarea voucher-ului/codului revendicat pot solicita Utilizatorului prezentarea unor elemente / informații suplimentare pentru validarea voucherului/codului, conform Termenilor Specifici.
Voucher-ul/codul revendicat nu se poate utiliza decât în scopurile și condițiile prezentate în Termeni și Condiții și în Termenii Specifici. Pentru acei Parteneri care comercializează produse/servicii și prin magazine on-line, posibilitatea utilizării voucher-ului/codului revendicat pentru achiziția de produse/servicii în astfel de magazine va fi indicată expres în Termenii Specifici.
Voucher-ul/codul / accesul la platforma pluria/contul de pe platformă pot fi restricționate Utilizatorilor care încalcă prevederile acestor Termeni și Condiții sau care încearcă utilizarea voucherului/codului pentru alte scopuri decât cele pentru care acesta a fost creat.
Comercializarea vouchere-lor/codurilor generate cu ajutorul aplicației/platformei sau orice altă formă de distribuire a vouchere-lor/codului fără acordul prealabil scris al Pluria International S.A. și/sau al Angajatorului este interzisă.
Voucherele/codului revendicate se vor putea utiliza numai în perioada de valabilitate a Ofertei aferente, și numai într-un anumit interval de la generare (după cum Utilizatorul va fi informat în cont/pe platformă sau la momentul generării voucher-ului/codului). Utilizatorul trebuie să prezinte voucherul/codul de fiecare dată când dorește să acceseze efectiv reducerile/ofertele/promoțiile din magazinul/unitatea Partenerului, accesul la Oferte asigurându-se exclusiv în baza prezentării voucherului/codului generat de aplicație/platformă și revendicat conform acestor Termeni și Condiții.
Utilizatorul va suporta personal diferența dintre prețul/tariful aferent produsului/serviciului achiziționat prin utilizarea voucher-ului/codului, în relație directă cu Partenerul, la momentul utilizării efective a voucher-ului/codului (la magazinul/unitatea Partenerului).
Utilizatorul nu datorează direct către Pluria International S.A. nicio contraprestație pentru utilizarea aplicației/platformei Pluria sau pentru revendicarea voucherelor/codurilor pentru acces la Ofertele Partenerilor.
În măsura în care, pentru generarea voucherelor/codurilor de acces la Oferte este necesară efectuarea unei plăți prealabile de către Utilizator, Utilizatorul va fi informat în scris în mod explicit și complet în acest sens, imediat anterior momentului revendicării voucherului/codului respectiv, în astfel de cazuri generarea voucherului/codului nerealizându-se fără ca Utilizatorul să efectueze plata în mod valabil.
Pluria International S.A. este un terț independent față de Angajatori și Parteneri.
Utilizatorii intră în relație contractuală directă cu Partenerii în privința produselor/serviciilor achiziționate de Utilizatori prin utilizarea voucherelor/codurilor.
Pluria International S.A. nu este furnizorul/producătorul/vânzătorul produselor/serviciilor care pot fi achiziționate prin utilizarea voucherelor/codurilor.
Pluria International S.A. nu răspunde și nu poate fi ținută răspunzătoare pentru asigurarea stocurilor de produse/servicii într-o cantitate suficientă pentru a onora toate voucherele/codurile generate aferent unei Oferte, nici de calitatea produselor/serviciilor care fac obiectul Ofertelor sau de executarea oricăror obligații care le revin Partenerilor.
Reducerile/ofertele/promoțiile din cadrul Ofertelor sunt oferite direct de către Parteneri, care își păstrează la orice moment calitatea de vânzător/furnizor al produselor/serviciilor și obligațiile aferente (ex. conformitate, garanție, respectarea drepturilor Utilizatorilor în calitate de cumpărători, acceptarea și condițiile returului, etc.).
Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că Pluria International S.A. nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, Utilizatorilor asupra calității produselor/serviciilor care pot fi achiziționate prin intermediul Ofertelor sau asupra executării obligațiilor aferente Ofertelor de către Parteneri.
Utilizatorul se obligă să nu aducă atingere renumelui sau reputației Pluria International S.A., inclusiv prin postarea de materiale defăimătoare, indiferent de mediul de postare (ex. pe platforme de socializare, pe forumuri, etc.).
IV. Încetarea calității de Utilizator
Calitatea de Utilizator încetează (fără ca Pluria International S.A. să datoreze despăgubiri/alte costuri/sume către Utilizatori) în oricare dintre cazurile:
(i) la data renunțării de către Utilizator la contul de pe platforma pluria, inclusiv urmare a unei solicitări transmise de Utilizator la adresa de e-mail hello@pluria.ro , (ii) la data încetării relațiilor de muncă/colaborare dintre Persoana Eligibilă și Angajator, (iii) urmare a deciziei unilaterale a Angajatorului, sau (iv) la data agreată de comun acord între Angajator și Pluria International S.A..
Totodată, Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că Pluria International S.A. poate decide oricând, în mod unilateral, închiderea platformei și/sau a aplicației, fără a datora despăgubiri sau alte costuri/sume către Utilizatori.
Pluria International S.A. poate restricționa oricând accesul / dezactiva contul Utilizatorului dacă acesta din urmă încalcă orice prevedere a acestor Termeni și Condiții, fără a datora despăgubiri sau alte costuri/sume către Utilizatori.
Încetarea calității de Utilizator atrage automat încetarea accesului la Oferte.
Pluria International S.A. își rezervă dreptul de a modifica oricând, în mod unilateral, acești Termeni și Condiții. Continuarea generării de vouchere/coduri prin utilizarea aplicației/platformei implică acordul Utilizatorului cu noua versiune a Termenilor și Condițiilor furnizată Utilizatorilor.
Utilizatorul care dorește să își încarce poza (cu imaginea personală) în contul propriu de pe platforma pluria înțelege și acceptă că încărcarea pozei (prin decizia și mijloacele proprii ale Utilizatorului) echivalează cu acordul expres și neechivoc al Utilizatorului respectiv de a furniza către Pluria International S.A. propria poză/imagine, respectiv cu acordul expres și neechivoc al Utilizatorului respectiv de a furniza către Pluria International S.A. datele sale cu caracter personal aferente pozei/imaginii respective, și de a permite Pluria International S.A. să prelucreze aceste date cu caracter personal în scopul prezentării pozei/imaginii respective, astfel cum a fost încărcată de Utilizator, numai în contul propriu al Utilizatorului de pe platforma pluria și numai atât timp cât Utilizatorul nu o elimină din contul respectiv (și, oricum, maxim până la încetarea calității de Utilizator conform prezentului document). Utilizatorul înțelege că încărcarea pozei pe contul său de pe platformă reprezintă acordul Utilizatorului că prelucrarea datelor cu caracter personal aferente pozei, de către Pluria International S.A. nu este neexcesivă în raport cu scopul urmărit, respectiv susținerea Utilizatorului în crearea unui profil propriu pe platforma pluria într-un format mai familiar și estetic. Utilizatorul înțelege că Pluria International S.A. nu va interveni asupra pozei și în niciun caz nu o va furniza altor terți. Utilizatorul înțelege că este deplin răspunzător pentru poza/imaginea încărcată în contul său de pe platforma pluria (inclusiv asigurându-se că încarcă o poză proprie, că este o poză decentă, etc.) și că prin încărcarea pozei își dă acordul neechivoc ca Pluria International S.A. să asigure prezentare pozei/imaginii respective în contul Utilizatorului de pe platforma pluria, atât timp cât Utilizatorul nu își retrage poza/imaginea respectivă (și oricum maxim până la încetarea calității de Utilizator conform prezentului document).
V. Protectia datelor cu caracter personal
Numar notificare Registrul Prelucrarilor de Date: 38268

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de catre Pluria International SA, cu sediul social în Str. Piața Armelor nr. 2, camera 3, Municipiul Roșiorii de Vede, Județul Teleorman, România, Nr. de înregistrare: J34/458/2016, Cod unic de înregistrare: 36563404, in baza Programului de reduceri/oferte/promoții prin intermediul platformei pluria, sunt:
 • In privinta Utilizatorului: numele de familie și prenumele, nr. telefon mobil, adresa e-mail de serviciu, imaginea/poza (în cazul în care Utilizatorul își încarcă poza în contul propriu de pe platformă); și
 
 • Pluria International SA va prelucra, exclusiv în vederea informării Utilizatorului asupra proximității sale în raport cu locația unui Partener, date privind localizarea echipamentului terminal al Utilizatorului (e.g. telefonul al cărui număr a fost furnizat), la acel moment, numai cu acordul Utilizatorului exprimat expres chiar înainte de momentul evidențierii locației Partenerului din proximitatea sa.
 
Datele cu caracter personal a caror furnizare este obligatorie: numele de familie și prenumele, nr. telefon mobil, adresa e-mail de serviciu; nefurnizarea acestor date cu caracter personal duce la imposibilitatea asigurării accesului Utilizatorului la beneficiile din Program (situatii neimputabile Pluria International SA sau Partenerilor).
Încărcarea de către Utilizator, în contul său de pe platforma pluria, a propriei poze, este opțională. Numai Utilizatorul va putea vizualiza poza astfel încărcată și Utilizatorul o poate elimina oricând din contul său de pe platforma pluria. Poza va fi ștearsă odată cu ștergerea contului Utilizatorului, prin încetarea calității de Utilizator.  

Datele cu caracter personal mentionate mai sus sunt colectate si prelucrate numai cu acordul expres al Utilizatorului, exprimat la inrolarea in Program/platformă si acceptarea acestor Termeni și Condiții , in urmatoarele scopuri:
 • informarea Utilizatorului privind Ofertele și prezentul Program/platformă;
 • asigurarea accesului Utilizatorului la facilitatile oferite de Oferte (inclusiv concursuri organizate de Pluria International SA pentru Utilizatori);
 • validarea inrolarii in Program/pe platformă și generarea de vouchere/coduri;
 • evaluarea produselor si serviciilor oferite si efectuarea de situatii/statistici de Pluria International S.A.;
 • acțiuni comerciale altele decât Ofertele din Program (inclusiv ale Partenerilor), daca este cazul si numai pana la retragerea acordului Utilizatorului;
 • crearea si utilizarea de profiluri ale Utilizatorului, in vederea transmiterii de newsletter-uri de către Pluria International S.A. (dupa caz);
 • contactarea Utilizatorului, la cererea sa voluntara;
 • contactarea Utilizatorului, in chestiuni de relatii cu clientii.
Datele cu caracter personal mentionate mai sus vor fi transmise de Pluria International SA (cu respectarea masurilor de siguranta si securitate si cu asigurarea confidențialității) urmatoarelor categorii de destinatari: Angajatorul si Pluria International SA (pentru si in executarea drepturilor si obligatiilor din prezentul document), Partenerii (numai daca va fi necesar in anumite situatii speciale) si partenerii care efectueaza servicii de arhivare/stocare documente (inclusiv furnizori de servicii de stocare în cloud), în baza unei relații contractuale cu Pluria International SA întemeiate pe un angajament de confidențialitate prin care partenerii garantează că datele sunt păstrate în siguranță, exclusiv pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeană și cel mult cât se execută drepturile părților aferente prezentului document.
În cazul în care Utilizatorul își încarcă propria poză în contul personal de pe platforma pluria, doar Utilizatorul o poate vedea. Pluria International S.A. asigură vizualizarea de către Utilizatorul respectiv exclusiv, a propriei poze astfel încărcate în contul său propriu de pe platformă. Pluria Internațional S.A. nu procesează poza astfel încărcată de Utilizator în contul de pe platforma pluria pentru alte scopuri decât cel menționat în prezentul paragraf și Pluria Internațional S.A. nu transferă către nici un terț datele cu caracter personal aferente pozei Utilizatorului. Prezența pozei Utilizatorului în contul personal al Utilizatorului de pe platforma pluria este asigurată și prin intermediul serviciilor de stocare (inclusiv în cloud) utilizate de Pluria International S.A., dar numai pe baze de confidențialitate și exclusiv pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeană și cel mult cât se execută drepturile părților aferente prezentului document.
In conformitate cu prevederile legale aplicabile, Utilizatorul are urmatoarele drepturi privind datele cu caracter personal:
 1. dreptul de acces la date, Utilizatorul fiind indreptatit sa solicite si sa primeasca de la operatorul de date in mod gratuit, odata pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
 2. dreptul de interventie asupra datelor, ce poate fi exercitat dupa cum urmeaza: 
  Utilizatorul are dreptul de a obtine de la operatorul de date printr-o cerere scrisa, datata si semnata: 
  dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. b) sau a), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
 3. dreptul de opozitie, ce poate fi exercitat, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, dupa cum urmeaza: 
  Utilizatorul are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata nu vor mai putea fi prelucrate datele in cauza. De asemenea, Utilizatorul are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct
 4. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, Utilizatorul avand dreptul de a cere si de a obtine: 
  retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
 5. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).
 6. dreptul de a se adresa justitiei, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.
Utilizatorul are dreptul de a se opune colectarii datelor sale personale si sa solicite stergerea acestora, revocandu-si acordul dat si renuntand astfel la orice drept implicit specificat in acesta si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
Informatiile solicitate de catre Utilizator conform celor de mai sus, vor fi comunicate in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea solicitarii exprimate de Utilizator. Utilizatorul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat initial pentru a reflecta orice modificari survenite, daca este cazul, folosindu-se de urmatoarea adresă de email hello@pluria.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului vor fi procesate până la incetarea relatiei contractuale dintre Pluria International S.A. cu Angajatorul Utilizatorului în privința Programului de reduceri/oferte/promoții prin intermediul platformei pluria, dar in orice caz pana la exercitarea de către Utilizator a dreptului de opoziție, inclusiv până la manifestarea optiunii Utilizatorului pentru dezabonarea de la mesajele de comunicări comerciale (marketing direct).
Pentru exercitarea acestui drept, Utilizatorul se poate adresa Pluria Internațional S.A. prin email la hello@pluria.