Nota informare prelucrarea datelor

NOTĂ DE INFORMARE
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Numar notificare Registrul Prelucrarilor de Date: 38268
 
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată („Legea 677/2001”) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice („Legea 506/2004”), Pluria International S.A. (o societate pe acțiuni cu sediul social în Str. Piața Armelor nr. 2, camera 3, Municipiul Roșiori de Vede, Județul Teleorman, România, cu punct de lucru in Str. Ana Davila nr. 6, Bloc B2, Scara A, Parter, Apartament 26, Sector 5, București, România) are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specifice, datele personale pe care le colectează despre dumneavoastră.
 
Datele cu caracter personal colectate și procesate de Pluria International S.A. in baza Programului de reduceri/oferte/promoții prin intermediul platformei pluria, sunt:
 
 • In privinta dumneavoastră, în calitate de Utilizator: numele de familie și prenumele, nr. telefon mobil, adresa e-mail de serviciu, imaginea/poza (în cazul în care Utilizatorul își încarcă poza în contul propriu de pe platformă); și
 • Pluria International SA va prelucra, exclusiv în vederea informării dumneavoastră, în calitate de Utilizator, asupra proximității dumneavoastră în raport cu locația unui Partener, date privind localizarea echipamentului terminal al Utilizatorului (e.g. telefonul al cărui număr a fost furnizat), la acel moment, numai cu acordul dumneavoastră exprimat expres chiar înainte de momentul evidențierii locației Partenerului din proximitatea dumneavoastră.
 
Datele cu caracter personal a caror furnizare este obligatorie: numele de familie și prenumele, nr. telefon mobil, adresa e-mail de serviciu; nefurnizarea acestor date cu caracter personal duce la imposibilitatea asigurării accesului dumneavoastră la beneficiile din Program (situatii neimputabile Pluria International SA sau Partenerilor).

Datele cu caracter personal mentionate mai sus sunt colectate si prelucrate numai cu acordul dumneavoastră expres, exprimat la inrolarea in Program/platformă si acceptarea Termenilor și Condițiilor, in urmatoarele scopuri:
 
 • informarea dumneavoastră privind Ofertele și Programul/platforma;
 • asigurarea accesului dumneavoastră la facilitatile oferite de Oferte (inclusiv concursuri organizate de Pluria International SA pentru Utilizatori);
 • validarea inrolarii in Program/pe platformă și generarea de vouchere/coduri;
 • evaluarea produselor si serviciilor oferite si efectuarea de situatii/statistici de Pluria International S.A.;
 • acțiuni comerciale altele decât Ofertele din Program (inclusiv ale Partenerilor), daca este cazul si numai pana la retragerea acordului dumneavoastră;
 • crearea si utilizarea de profiluri ale dumneavoastră, in vederea transmiterii de newsletter-uri de către Pluria International S.A. (după caz);
 • contactarea dumneavoastră, la cererea dumneavoastră voluntara;
 • contactarea dumneavoastră, in chestiuni de relatii cu clientii.
 
Datele cu caracter personal mentionate mai sus vor fi transmise de Pluria International SA (cu respectarea masurilor de siguranta si securitate si cu asigurarea confidențialității) urmatoarelor categorii de destinatari: Angajatorul si Pluria International SA (pentru si in executarea drepturilor si obligatiilor din Termeni și Condiții), Partenerii (numai daca va fi necesar in anumite situatii speciale) si partenerii care efectueaza servicii de arhivare/stocare documente (inclusiv furnizori de servicii de stocare în cloud), în baza unei relații contractuale cu Pluria International SA întemeiate pe un angajament de confidențialitate prin care partenerii garantează că datele sunt păstrate în siguranță, exclusiv pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeană și cel mult cât se execută drepturile părților aferente prezentului document.

Încărcarea de către dumneavoastră, în contul dumneavoastră de pe platforma pluria, a propriei poze, este opțională, conform Termenilor și Condițiilor. Numai dumneavoastră veți putea vizualiza poza astfel încărcată și dumneavoastră o puteți elimina oricând din contul dumneavoastră de pe platforma pluria. Poza va fi ștearsă odată cu ștergerea contului dumneavoastră, prin încetarea calității dumneavoastră de Utilizator.  


În cazul în care vă încărcați propria poză în contul personal de pe platforma pluria, doar dumneavoastră o puteți vedea. Pluria International S.A. asigură vizualizarea de către dumneavoastră exclusiv, a propriei poze astfel încărcate în contul său propriu de pe platformă. Pluria Internațional S.A. nu procesează poza astfel încărcată de dumneavoastră în contul de pe platforma pluria pentru alte scopuri decât cel menționat în prezentul paragraf și Pluria Internațional S.A. nu transferă către nici un terț datele cu caracter personal aferente pozei dumneavoastră. Prezența pozei dumneavoastră în contul dumneavoastră personal de pe platforma pluria este asigurată și prin intermediul serviciilor de stocare (inclusiv în cloud) utilizate de Pluria International S.A., dar numai pe baze de confidențialitate și exclusiv pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeană și cel mult cât se execută drepturile părților aferente prezentului document.

Totodată, prin prezenta, vă aducem la cunostinţă drepturile pe care le aveţi în calitate de persoane vizate în contextul prelucrării datelor dumneavoastră personale, conform prevederilor Legii nr. 677/2001, după cum urmează:
 
 1. dreptul la informare (art. 12 din Legea nr. 677/2001);
 2. dreptul de acces la date (art. 13 din Legea nr. 677/2001);
 3. dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14 din Legea nr. 677/2001);
 4. dreptul de opoziție* (art. 15 din Legea nr. 677/2001);
 5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17 din Legea nr. 677/2001); si
 6. dreptul de a vă adresa justiției (art. 18 din Legea nr. 677/2001).
 
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
 
Aveți dreptul de a modifica datele pe care le-ați declarat initial pentru a reflecta orice modificari survenite, daca este cazul, folosind următoarea adresă de email: hello@pluria.
 
Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate până la incetarea relatiei contractuale dintre Pluria Internațional S.A. cu Angajatorul dumneavoastră în privința Programului de reduceri/oferte/promoții prin intermediul platformei pluria, dar in orice caz pana la exercitarea de către dumneavoastră a dreptului de opoziție, inclusiv până la manifestarea optiunii dumneavoastră pentru dezabonarea de la mesajele de comunicări comerciale (marketing direct).
Pentru exercitarea acestui drept, vă puteţi adresa Pluria Internațional S.A. prin email la hello@pluria.
 
Pluria International S.A. se obligă să aplice (și să asigure că și împuterniciții care actionează conform instrucțiunilor acesteia aplică), în legatură cu datele cu caracter personal mențioante în prezenta, măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii/ transfer de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.
 
Următoarele noțiuni utilizate în prezenta cu majusculă, au următorul înțeles:
 
Utilizatori  / Persoane Eligibile” - persoanele fizice care sunt salariați/colaboratori ai Angajatorilor și care va putea accesa Ofertele prin instalarea aplicației pluria (pe dispozitive mobile (smartphone, laptop) sau fixe (desktop)) și crearea unui cont de utilizator pe platforma pluria, conform Termenilor și Condițiilor;
 
Angajatori” clienții lui Pluria International S.A.;
 
Termeni și Condiții” - Termeni și condiții privind accesarea
Programului de reduceri/oferte/promoții prin intermediul platformei pluria, https://www.pluria.ro/termeni-si-conditii;

Partenerii” – furnizori de produse/servicii care acordă reduceri/oferte/promoții pentru serviciile/produsele lor prin intermediul platformei pluria la care Pluria International S.A. acordă accesul;
 
Oferte” - Programele de reduceri /oferte/promoții disponibile prin intermediul platformei pluria.
 
 
 
 
Prin citirea prezentei note de informare, ați fost informat(ă) cu privire la drepturile dumneavoastră astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 677/2001, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.
 
 
PLURIA INTERNATIONAL SA